Vis fram at du er medlem

På bestilling lages klær med klubblogoen vår. Ønsker du deg en T-skjorte, en caps, en bag eller noe annet med klubbens logo er det bare å følge linken øverst til høyre her på hjemmesiden. Er det noe du savner kan vi spørre firmaet om de skaffer det. Produktene påtrykkes vår logo etter hvert som de bestilles. Klubben får en prosentandel av salget. Det er ikke noe lager med ferdige produkter og dette medfører litt leveringstid, men den som venter på noe godt …

 

Aktive dugnadsgjenger

En liten, men aktiv dugnadsgjeng ryddet skog for den nye veien inn til pistolbana. Nå gjenstår det å rydde kvist og kvast før ting er klart til bygging. Entreprenøren står klar til å begynne på sin del og vi håper at arbeidet snart kan starte opp. Med årsmøtets vedtak i ryggen har Rolf Arne kontroll på oppgavene. 
Samtidig med dugnaden på Grasåsen ble dørlåsen på Burhol skiftet, noe som er viktig i forhold til å oppfylle de krav politiet stiller til sikkerheten på banen. Per-Erik og Harald sørget for at dette ble gjennomført og dokumentert forskriftsmessig.


Mange får glede av tiltakene og da er det litt skuffende at så få hadde mulighet til å hjelpe til på dugnaden. Selvfølgelig kan ikke alle delta hver gang det er jobb å gjøre, men samtidig kan vi ikke stole på at Tordenskjolds soldater gjør alt. Selv om du ikke har direkte kunnskap om jobbene som skal gjøres er det alltid oppgaver som skal utføres rundt det som innkallingen beskriver. Støtt opp under hobbyen/idretten din og få gode stunder sammen med andre. Dugnad gir deg glede tilbake og er ikke bare jobb. Benytt anledningen til å bli med neste gang. Se her på hjemmesiden, inkludert kalenderen og siden vår på fjesboka for å holde deg oppdatert. All hjelp er god hjelp.

Ny vei ble vedtatt

På årsmøtet den 8.mars ble bygging av ny vei vedtatt. Behovet for vei inn til standplass er absolutt til stede. Dette vil åpne muligheten til å delta for de som i dag har problemer med å gå stien over fjellknausen og blir et positivt tilskudd til klubben.

Veibyggingen starter med dugnad på lørdag 11.mars og vi håper mange har anledning til å delta.

Vi  har fått et enkelt tilbud fra entrepenør. Dette ble presentert på årsmøtet. Entreprenøren har opplyst å ha nødvendig ansvarsrett for denne typen arbeid. Det nye styret vil inngå avtale så snart det er praktisk mulig.

Endringer i Brønnøysundregistrene og en del formalia må på plass før det nye styret er beslutningsdyktige og har fått overført gjeldende fullmakter. 

Årsmøtet er gjennomført og nytt styre er valgt

Klubbens årsmøte ble gjennomført med 16 medlemmer til stede. Nytt styre ble valgt og forslagene som var lagt fram ble vedtatt. Ny styreleder ble Tor Nordahl, Elisabeth Brattås ble ny kasserer. Stig Løkke-Sørensen og Hilde Ingvaldsen ble takket av etter flere aktive år som henholdsvis leder og kasserer. Styret ble utvidet med oppmann for dynamisk gruppe.

Det ble vedtatt kontingentøkning som gjelder fra 2024. Noen justeringer i vedtektene ble det også gjort.

VI KAN BYGGE VEI og første del av arbeidet starter med dugnad 11.mars

Aurskog-Høland kommune har gitt oss tillatelse til å fjerne skog og bygge vei fra parkeringsplassen og inn til skytebanen vår på Grasåsen. Forslaget om å bevilge midler til byggingen kommer opp på årsmøtet 8.mars.

Veien vil gi tilgang til banen vår for alle medlemmer som nå har problemer med å komme dit. Dette gir tilgang uten at en må «klatre» over fjellknausen slik som i dag. Universal tilgjengelighet er positivt for klubb og enkeltmedlemmer. 
Dette gjør det også enklere å frakte utstyr som er nødvendig for vedlikehold av banen og ikke minst sparer det standplasslederne fra å bære en tung bør på en dårlig sti.

Arbeidet er planlagt utført som en kombinasjon av dugnadsarbeid og innleid arbeidskraft. Det er fjerning av skog og rydding av området som blir dugnadsarbeidet, mens selve arbeidet med veien utføres av entreprenør med ansvarsrett. 
Blir veien vedtatt i årsmøtet vil den bli ferdig i løpet av sommerhalvåret.

Første dugnad for rydding av skog blir lørdag 11.mars klokken 10.00 og vi håper mange av medlemmene kan stille opp på Grasåsen med utstyr for trefelling, rydding også videre. Husk at dere må ha nødvendig verneutstyr på dere når det arbeides.

Medlemskontingent for 2023

Faktura for årets medlemskontingent sendes ut på e-post fra kassereren i dag. Betalingsfristen er 15.februar 2023. Vær snill å betale innen fristen og spar kassereren for arbeidet med å sende ut purringer. I henhold til klubbens reglement blir du meldt ut hvis kontingenten ikke betales.

Har du tenkt deg på årsmøtet (8.mars) må kontingenten være betalt for at du skal ha stemmerett. Du må være medlem i pistolklubb for å opprettholde tillatelsen til å eie pistol/revolver eller hvis du skal kjøpe våpen eller registreringspliktige våpendeler som eksempelvis tønne til revolver eller kanskje et nytt løp.

Har du problemer med å betale innen fristen bes du kontakte kasserer på kasserer@bjorkelangenpk.no

 

 

 

Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 blir i år gjennomført 8.mars klokken 18:00 i felleshuset på Grasåsen. For å være stemmeberettiget må du ha betalt kontingent for 2023. Faktura for kontingent blir sendt ut på e-post i begynnelsen av februar.

 Har du saker du vil årsmøtet skal behandle må disse sendes styret snarest mulig. Absolutt siste frist er 21.februar. Forslag som kommer til styret etter dette vil ikke bli behandlet.

 Alle forslag skal være skriftlige og de skal behandles av styret før de legges fram for årsmøtet. Styret vil gi sin innstilling til hvert enkelt forslag. Forslaget og styrets innstilling vil bli publisert på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet og vil også være tilgjengelig på møtet.

 Forslag sendes på e-post til leder@bjorkelangenpk.no 

 Forslag som sendes i vanlig brevpost må sendes i god tid for å sikre at det kommer fram innen tidsfristen. Det anbefales å bruke e-post eller at det overleveres en i styret på papir.

Finner du feil eller mangler på hjemmesiden vår?

Hjemmesiden vår skal nå være oppdatert, men det er fort gjort å overse noe. 
Finner du noe du mener er feil, trykkfeil eller mangler i det som er publisert ber vi om at du sier fra. Vi blir glade for tilbakemelding på ting som kan forbedres. Vi blir også glade hvis dere er fornøyd med siden og innholdet der.

Tilbakemelding kan gis til Geir eller Harald på treningskvelder eller som en liten melding til klubbens leder.