Budsjett 2020

Inngående saldo 2020kr 215 000
  
Inntekter 
Medlemskontingentkr 210 000
Grasrotandelkr 18 000
Vipps (ammo/brus)kr 13 000
Kurskr 30 000
Annetkr 1 000
Sum Inntekterkr 272 000
  
Driftsutgifter 
Dugnader-kr 5 000
Kurs-kr 10 000
Brus-kr 1 500
Ammo-kr 12 000
Forbruksmateriell-kr 20 000
Strøm-kr 35 000
Postboks-kr 2 000
Husleie-kr 20 000
Forsikring-kr 5 000
Grasåsen-kr 33 000
Norges skytterforbund-kr 84 000
Akershus skytterkrets-kr 10 000
Annet/uforutsett-kr 10 000
Sum driftsutgifter-kr 247 500
  
Investeringer 
Nytt låssystem og alarm Burhol-kr 25 000
Forprosjekt vei + bane Norgesfelt-kr 15 000
Nødlys Burhol-kr 7 000
Parkering Grasåsen-kr 25 000
Strømmåler Grasåsen-kr 10 000
Sum Invisteringer-kr 82 000
  
  
Utgående saldo 2020kr 157 500