Standplassledere

Standplassledere må levere politiattest, ta kontakt med styret for å få bekreftelse på behov.

Politiattest søkes på nettsidene til politiet.