Låne ut eller låne våpen

Har du behov for å låne våpen selv eller kanskje en annen skytter skal låne våpen av deg? Da må dere fylle ut et skjema som forteller hvem dere er, hvilket våpen det gjelder, hvorfor det lånes ut og for hvor langt tid det lånes ut. Husk at loven setter strenge begrensninger på utlån. Den som låner våpen skal ha gyldig våpenkort for tilsvarende våpen. Både eier av våpenet og den som låner våpenet skal ha et eksemplar av skjemaet. Det må derfor skrives to skjema for hvert våpen.

Vil du benytte vårt forslag til skjema så finner du det her: Utlånsskjema