Reglement

Ved å klikke på denne teksten blir du sendt ut til Lover og regler for skyting på  Norges Skytterforbunds sider.

Reglene som du finner ved å følge lenken gjelder alle skyttere tilknyttet forbundet.

Vi har også en egen håndbok for standplass og her finner du et utdrag av denne:

Det er strengt forbudt å røre våpen som ligger på standplass så lenge det befinner seg personer mellom standplass og blink.

Standplassleder har det totale sikkerhetsansvar.
Alle er pliktig til å følge standplassleders ordre/beskjeder.
Standplassleder skal vise bort skyttere som ikke følger de beskjeder som gis. Mener standplassleder at skytter er uforsiktig, eller på andre måter er uskikket skal også skytteren vises bort. Skytter kan gjerne være uenig, men vises bort fra banen uansett.
Skytter som er bortvist er velkommen tilbake neste gang.
Skytter som gjentagende ganger blir bortvist rapporteres til klubbens styre.
På trening er vi vanligvis alene som standplassleder og ber derfor en av skytterne om å skrive resultatene.

Standplassleder skal alltid oppholde seg i området der våpnene er og kun unntaksvis følge skytterne fram til blinkene.

Ønsker noen å ta fram eller legge vekk våpen skal standplassleder godkjenne dette. Våpen og magasin skal være tomme før de flyttes fra standplass (sjekkes av standplassleder). Klubbvåpen tas fram og legges vekk av standplassleder. Tilsvarende gjelder ammunisjon som kjøpes av klubben.

Personer som ikke har gjennomført sikkerhetskurs, men vil prøve skyting skal følges på standplass av et av klubbens medlemmer. Klubbmedlemmet har ansvaret for at vedkommende opptrer med god sikkerhet. Klubbmedlemmet skal selv delta og veilede på gjestens standplass og kan ikke skyte selv mens gjesten skyter.
Aldersgrense nedad følger NSFs regler.

Alle som deltar på trening har et selvstendig ansvar for å skrive seg inn i protokoll. Husk at navnet skal være leselig.

Skyttere som ikke er kjent må kunne vise våpenkort eller dokumentasjon på gjennomført sikkerhetskurs. Har de gjennomgått kurs hos oss har de aktivitetskort som skal fylles ut.

Ved kjøp av ammunisjon eller andre ting brukes VIPPS for å betale.
VIPPS til 136705 Bjørkelangen Pistolklubb.
Eventuelt kan du skanne QR-koden som er hengt opp flere steder på skytebanen på Burhol.
Velg vare og antall i VIPPS og riktig beløp vil komme automatisk.

Ingen skal røre våpen eller annet som ligger på standplass så lenge det befinner seg noen foran standplass.
Våpen som er lagt fram skal ha kammerflagg og magasinet skal være tatt ut.
Skyttere skal oppholde seg bak streken så lenge det ikke er gitt annen kommando.

Spør gjerne standplassledere eller styret hvis du lurer på noe.