Personvern

Vi er medlem i Norges Idrettsforbund og følger deres opplegg for personvern. Dine personlige opplysninger blir lagret i idrettsforbundets systemer. Vi utleverer ikke personlige opplysninger til andre enn det som kreves av Idrettsforbundet eller offentlige myndigheter som har hjemmel til å kreve dette.