Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 holdes i LHLs lokaler i Bjørkeveien 7A på Bjørkelangen. Møtet er den 24/2-20 klokken 18:30.

Har du saker du ønsker årsmøtet skal behandle må disse meldes til styret senest 10/2-20. Bruk helst e-post da dette er raskere enn ordinær post.

Årsmøtedokumenter kan leses på underliggende sider. Du finner de enkelte sidene i undermenyen til «Årsmøte 2020».