Skytegrener BPK

Klubben er medlem i følgende særorganisasjoner:

NSF – Norges skytterforbund
Vi praktiserer mest feltskyting under NSF. Vi skyter inne på Burhol om vinteren og ute på Grasåsen på sommeren.

DSSN – Dynamisk Sportsskyting Norge
BPK har en undergruppe som praktiserer DSS. Det skytes DSS både på Grasåsen, Burhol og på et privat anlegg på Setskog ved arrangement.

NSU – Norsk Svartkrutt Union
Det skytes svartkrutt på Grasåsen hele året.

NMF – Norsk Metallsilhuettforbund
Gruppa er for tiden inaktiv. En del medlemmer skyter på eget initiativ, men det er ingen organisert trening.

Ønskes kontakt med oppmenn, send e-post til leder@bjorkelangenpk.no