Grasåsen

Bilder nevnt i teksten nedenfor vil være tilgjengelige på årsmøtet.

Ønske om endringer av adkomst til, og utbygging av standplassbygg for pistolbanen på Grasåsen Skytesenter.
Bjørkelangen Pistolklubb ber fellesutvalget for Grasåsen Skytesenter gjøre en vurdering av forslagene i dette notatet, og at det gis tilsagn til at det arbeides videre med å detaljere planene for godkjenning hos kommunen.
Adkomst:
Bjørkelangen Pistolklubb disponerer pistolbanen på Grasåsen Skytesenter. Adkomsten til pistol banen er i dag en sti fra parkeringsplassen som går over en fjellknaus og ned til standplassen. Det er ikke mulig å ankomme standplass med bil uten å kjøre gjennom riflebanen. Se bilde 1. Den dårlige adkomsten til banen medfører at den er utilgjengelig for medlemmer med fysisk handicap eller som av annen grunn ikke kan forsere fjellknausen. I sommerhalvåret foregår all skytetrening i Bjørkelangen Pistolklubb på Grasåsen Skytesenter.
Bilde 1; dagens adkomst via sti
Vi har gjort en befaring i skogholtet rundt banen og funnet at det bør være mulig å anlegge en ny vei mellom riflebanen og pistolbanen, uten å komme i konflikt med sikkerhetssoner. Det må bygges en overgang over bekken, trær må felles og vei anlegges. Se bilde 2.
Bilde 2; forslag til ny vei
Utbygging av standplass:
Pistolbanen har i dag 9 standplasser. Selve Standplass overbygget er plassert slik at banen ikke blir
fullt utnyttet. Vi ønsker å kunne etablere en komplett Norgesfelt løype foran standplass, da må hele
området foran standplass benyttes. Ved å forlenge bygget med 7 standplasser (ca. 10 meter) vil vi
kunne utnytte hele banen fra standplassbygget, og ha plass til 16 skyttere samtidig. I tillegg ønsker vi
å lage en «varmestue» som en del av forlengelsen. Dette vil gi klubben mulighet til å gjennomføre
Norgesfelt konkurranser, noe som vil generere inntekter for klubben og økt oppslutning for sporten.
Bilde 3; forlengelse av standplassbygg