Valgkomiteens innstilling 2020

Til årsmøtet i Bjørkelangen Pistolklubb. 27.01.2020


Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid.
Og vår innstilling til valg på årsmøtet er nå klar.
Valgkomiteen har vært i kontakt med styret som har gitt uttrykk for at det er harmoni i styret og ting fungerer godt både på møter og i daglig drift av klubben. Dette inntrykket forsterkes også i samtale med andre medlemmer når vi har spurt oss rundt. Det har også vært god dialog innad i Valgkomiteen
Man kan med andre ord si at vårt arbeide har vært enkelt når alle 3 medlemmer av styret har takket ja til å bli fremmet som kandidater til gjenvalg på årsmøtet i pistolklubben.
For god ordens skyld lister vi opp følgende.
De som er på valg til gjenvalg i styret er følgende.
Leder Stig Løkke-Sørensen
Kasserer Hilde Ingvaldsen
Styremedlem 1 Harald Gjermundshaug
Alle 3 kandidater har takket ja til en ny periode som fastsettes av årsmøtet februar 2020.
Valg av kontrollkomite
Det er kommet ønske fra styret om at det bør opprettes en kontroll komite, Som har tilsynet med det økonomiske anliggende i klubben. Valgkomiteen har fått i oppgave på vegne av styret å fremme 3 kandidater til dette vervet. Vi vært i samtale med flere kandidater og er enstemmige om følgende kandidater som fremmes til dette vervet.
Til kontroll komiteen fremmes følgende kandidater:
Jon Helge Nymoen
Anne Kristin Næss
Nina Amdal.
Som leder i Valgkomiteen takker jeg for flott samarbeide både med styret og de andre i komiteen og trer nå av som leder og ut av denne komiteen.
For Valgkomiteen
Bjørkelangen Pistolklubb.