Klubbhåndbok

Styret har vedtatt klubbhåndbok hvor rutiner og andre ting i klubben beskrives. Bakgrunnen er behovet for en informasjonsbase som gjør det enklere å drifte klubben og ikke minst enklere for de som tar over når noen byttes ut i styret. Boka inneholder ikke regelverk som du finner dokumentert andre steder. Håndboka er tenkt å være et levende dokument og vil oppdateres fortløpende når det er behov for det. Første utgave som publiseres nå (26/11-23) er ikke utfyllende på alle områder da redaktøren ikke har fått alle opplysninger som skal være med. Vi velger allikevel å publisere denne utgaven da mange viktige spørsmål er omtalt. 

Link til klubbhåndbok