Søknad, nå kan du søke elektronisk


Følg denne linken til politiets søknadsside: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/

På politiets side finner du også aktivitetsskjema som du må fylle ut og få attestert av klubben.


ALT NEDENFOR ER RELATERT TIL INNSENDING AV SØKNAD PÅ PAPIR.

Hvordan fyller du ut søknaden og hvilke vedlegg må følge med?

På politiets hjemmeside ligger det forklaring på saksgangen når du søker om våpen. Følg denne linken: Søke om våpentillatelse

For å søke første gang må du kunne dokumentere gjennomført sikkerhetskurs og aktivitet i klubben. Det må legges ved dokumentasjon på minimum 10 deltakelser på trening eller konkurranser siste 6 måneder før den dato søknad mottas av politiet.

Har du våpen fra før og søker nytt våpen (eller registreringspliktig våpendel) er vår erfaring at det kreves dokumentasjon på samme aktivitetsnivå. Aktiviteten skal være deltakelse i konkurranser eller på klubbens treninger.

Du må ha dokumentasjon på aktivitet i klubben (eget skjema) for hvert våpen eller registreringspliktig våpendel du søker om. Du må fylle ut skjemaet slik at det stemmer med våpensøknaden din. Skjemaet attesteres og stemples av en i styret, men du er selv ansvarlig for å skaffe og legge fram dokumentasjon på aktiviteten overfor den som skal attestere.

 
Eksempel på søknad

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på vedlegg

Det over er bare eksempler som viser hvordan du fyller ut skjemaene, husk at du må skrive inn dine egne opplysninger om både deg selv og hva du søker på i de skjemaene du skal sende inn. Fyll inn de feltene som er merket med rosa i eksemplene med dine egne opplysninger.
Du må ha ett søknadsskjema og ett vedlegg for hvert våpen du søker på.

Nedenfor finner du vedlegget som skal stemples og underskrives av en i klubbens styre og som må følge søknaden. I den ene er klubbnavnet allerede satt inn. Den andre er uten klubbnavn slik at du kan benytte den hvis du søker i annen klubb enn Bjørkelangen pistolklubb.

Vedlegg med klubbnavn

Vedlegg uten klubbnavn