Priser

Årskontingent voksen: 1050,- kroner (1150,- fra og med 2024)

Årskontingent ungdom (til og med det året en fyller 20): 600,- kroner (660,- fra og med 2024)

Dette inkluderer medlemskap i NSF.

Kontingenten betales via tilsendt faktura. Faktura sendes på e-post fra idrettsforbundets systemer. Vi er derfor avhengig av at medlemmene oppgir sin e-postadresse til oss og holder den oppdatert i «Min idrett».

Side-medlemskap (dersom du allerede er medlem i NSF): 600,- kroner (registreres som støttemedlem, 700,- fra og med 2024)

Treningsavgift for medlemmer er inkludert i årskontingenten og inkluderer  skivemateriell, lapper og eventuell leie av våpen. Det forutsettes at medlemmene deltar på oppsatte dugnader.

Ammunisjon og brus (og evt. andre ting) betales med VIPPS og du finner prisene og VIPPS-nummer som oppslag på skytebana.
Du kan skanne QR-koden som henger flere steder eller søke oss opp på Bjørkelangen pistolklubb. Vårt VIPPS-nummer er 136705.

Sikkerhetskurs: 2200,- kroner for voksen og 1750,- for ungdom
Dette inkluderer ammunisjon som brukes på kurskveldene, skiver og annen rekvisita.