Årsmøte 2023

Årsmøtet blir holdt 8.mars 2023 klokken 18:00 i felleshuset på Grasåsen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før møtet. Alle forslag skal være publisert en uke før møtet.

Se undermenyer for dokumenter til møtet.