Regnskapsrapport 2019

Regnskapet er gjennomgått av et medlem uten tilknytning til styret. Det ble ikke gjort noen merknader til regnskapet.
Alle tall vil være tilgjengelig for årsmøtet.

Dette er hovedtallene i regnskapet:

    
 Utgifter-304 326,56 
    
 Inntekter444 009,96 
    
 Resultat139 683,40 
    
    
    
    
Inntekter   
 Medlemskontingent 2018187 762,06
 Medlemskontingent 2019218 498,90
 Grasrotandel18 134,16
 Kontantkasse 3 794,75
 VIPPS 13 801,34
 Annet 2 018,75
   444 009,96
    
    
Utgifter   
 Dugnad -4 385,28
 Kurs -9 817,87
 Brus -1 314,97
 Forbruksmateriell-19 128,78
 Ammo -10 059,17
 Strøm  -35 034,01
 postboks 0,00
 Husleie -40 000,00
 Bankgebyr -140,00
 Forsikring -4 587,00
 Nytt utstyr -46961,90
 NSU 0,00
 Grasåsen -32 431,00
 NSF -83 625,00
 ASK -9 500,00
 Annet -7 341,58
   -304 326,56