Referat styremøte 10/4-2024

Styremøte: 3/2024
første møte etter årsmøtet.Møtested: Burhol
Dato: 10.04.24
Klokkeslett: 18:30
Til stede: Tor Nordahl, Slawomir Sternal, Harald Gjermundshaug, Hans Victor Ljungquist, Geir Harald Ingvaldsen, Elisabeth Brattås
Fravær: Stig Pedersen
Referent: Geir H. Ingvaldsen

Agenda:

3/2024–1: Godkjenning av protokoll/referat fra forrige møte
3/2024-2: Nytt styre
3/2024-3: Gjennomgang av årshjulet
3/2024–4: Gjennomgang av årsmøtet
3/2024-5: Innmelding i Metallsilhuettforbundet
3/2024-6: Skytebanene
3/2024-7: Eventuelt/Annet

Orienteringssaker
O-sak 1: Høring kommuneplan Aurskog-Høland
O-sak 2: Status økonomi

Saknr. Hvem
gjør det?
Frist
1Godkjenning av protokoll/referat fra forrige møte.

Vedtak: Godkjent 
  
2Nytt styre Introduksjon og arbeidsfordeling Vedtak: Victor ble presentert som ny i styret. Han tar over oppfølging av medlemsregisteret.    Victor og Geir H.I løpet av 2024
3Gjennomgang av årshjulet Samordna rapportering 2024 – Norges Sportsskytterforbund (skyting.no) Vedtak: Leder og kasserer sender inn rapportering til NIF og forbund. Årshjulet ble oppdatert i møtet.      Tor og ElisabethInnen utgangen av April 2024
4Gjennomgang årsmøtet Regnskap – Budsjett – Saker. Leveranse regnskap til kontrollkomite innen 14.04.24.
Elisabeth hadde med ny utgave av regnskap og dette tok Geir H. med seg videre til kontrollutvalgets leder. Innleveringer til NIF/BRREG?
Se sak 3. Gjøres av leder og kasserer i fellesskap. Oppdatering nytt styre i BRREGGjøres av leder. Leder må få personnummer av Victor for registrering i BRREG. Etablere og overføre til ny konto for utbygging av GrasåsenGjøres av kasserer. Vedtak: Se tekst i kursiv under hvert punkt. 
Leder og kasserer har ansvaret for punkteneInnen utgangen av April
5Metallsihuettforbundet Vi fått spørsmål fra Irene om klubben vil melde seg inn i metallsilhuettforbundet. Hun vil gjerne representere oss i konkurranser. Planen er deltakelse i VM. Vedtak: Styret støtter å gjenoppta medlemskapet og ber Irene være kontaktperson. Geir H.  tar kontakt med Irene. Geir H.Innen utgangen av April
6Skytebanene a) Grasåsen– Dugnad/sjekkliste før sesong:
Rydde plassen for busk og kratt
Rydde søppel
Reparere blinker og lage ny feltløype (husk blinker/skiver, stiftepistol og spraylim)
Sørge for at det er klistrelapper på plass (de gamle har muligens dårlig lim etter en kald vinter)
Lese av strømforbruk og melde til fellesstyretMedlemmene minnes på å ta med verktøy som for eksempel ryddesag, hammer og skrudrill
Dugnaden er lørdag 20/4-24
Ansvarlig: Harald – Status og framdrift utbygging:
Dette punktet utsettes inntil videre – Utbyggings komite:
Dette punktet utsettes inntil videre
– Samarbeide med de andre klubbene på Grasåsen om å utrede nytt felles innendørs skytebane-bygg. Ref. Skratval skytebaneanlegg finansiert med lån KLP med kommunal garanti.
Dette ble ansett som en god ide som det bør jobbes videre med. Tor tar i første omgang kontakt med fellesstyret for en samtale om temaet. Om det ikke er interesse i flere klubber bør BPK se på muligheten for egen hall på vår skytebane.
Punktet betyr at videre utbygging av standplasser og evt. klubbhus utsettes inntil videre. Det inviteres til dialog før neste styremøte 15/5-24.
Ansvarlig: Tor   b) Burhol– Dugnad/opprydding/sjekkliste etter sesong
Slawomir tar en gjennomgnag før neste styremøte 15/5-24   
Se ansvar i teksten for hvert delpunkt
    
7Eventuelt/Annet – Støtte, app fra idrettsforbundet:
Vi har visstnok samme mulighet i SPOND. Begge har en kostnadsside som ikke ble diskutert. Vedtak: Det ble ikke fattet noe vedtak 
  
O-Sak1Høring kommuneplan Aurskog-Høland – Hvem ønsker å delta– Har vi noe å melde

Vedtak: Vi hadde ingen kommentarer. 
  
O-Sak 2Orientering økonomi
Kasserer gikk gjennom hovedtallene for første kvartal. Mottatt 6000 fra Norsk tipping (grasrotandelen), husleie for Burhol og fakturaer som hadde ligget fra i fjor er betalt. 253000,- kroner innbetalt av medlemmene (kontingent og kurs). Regnskapet for 2023 ble vist og signert av styremedlemmene- 
    
 Eventuelt:
Slawomir hadde hentet inn pris på nye vifter til Burhol. Pris pr.stk. om lag 2500,- Styret vedtok å kjøpe 2 vifter. Slawomir bestiller Det ble diskutert å bestille inn noen artikler til utstilling og salg i klubben.
T-skjorter i forskjellige farger og størrelser samt en type bag bestilles av Victor.
Geir bestiller 100 broderte/vevde merker hvor en del av de bør ha borrelås, mens noen er til påstryking/sying.
   
    
 Neste møte 15.05.24 18:30 på Burhol