Konklusjon fra kontrollutvalgets rapport 2024

Kontrollutvalget rettet kritikk til styret for å lagt fram regnskap alt for sent i forhold til frist for revisjon. Med den korte fristen var det ikke mulig å samle hele utvalget slik som forutsatt. Det var heller ikke lagt ved styrereferater som underbygget styrets disposisjoner.

Dynamisk gruppes regnskap var mottatt innen frist og ble anbefalt godkjent.
I Bjørkelangen pistolklubbs regnskap ble det påpekt flere forhold, blant annet at fakturaer ikke var betalt til rett tid. Det ble anbefalt at klubbens regnskap ikke ble godkjent og at dette ble omarbeidet og lagt fram for ny ekstraotdinær generalforsamling.