Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 blir i år gjennomført 8.mars klokken 18:00 i felleshuset på Grasåsen. For å være stemmeberettiget må du ha betalt kontingent for 2023. Faktura for kontingent blir sendt ut på e-post i begynnelsen av februar.

 Har du saker du vil årsmøtet skal behandle må disse sendes styret snarest mulig. Absolutt siste frist er 21.februar. Forslag som kommer til styret etter dette vil ikke bli behandlet.

 Alle forslag skal være skriftlige og de skal behandles av styret før de legges fram for årsmøtet. Styret vil gi sin innstilling til hvert enkelt forslag. Forslaget og styrets innstilling vil bli publisert på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet og vil også være tilgjengelig på møtet.

 Forslag sendes på e-post til leder@bjorkelangenpk.no 

 Forslag som sendes i vanlig brevpost må sendes i god tid for å sikre at det kommer fram innen tidsfristen. Det anbefales å bruke e-post eller at det overleveres en i styret på papir.