Medlemskontingent for 2023

Faktura for årets medlemskontingent sendes ut på e-post fra kassereren i dag. Betalingsfristen er 15.februar 2023. Vær snill å betale innen fristen og spar kassereren for arbeidet med å sende ut purringer. I henhold til klubbens reglement blir du meldt ut hvis kontingenten ikke betales.

Har du tenkt deg på årsmøtet (8.mars) må kontingenten være betalt for at du skal ha stemmerett. Du må være medlem i pistolklubb for å opprettholde tillatelsen til å eie pistol/revolver eller hvis du skal kjøpe våpen eller registreringspliktige våpendeler som eksempelvis tønne til revolver eller kanskje et nytt løp.

Har du problemer med å betale innen fristen bes du kontakte kasserer på kasserer@bjorkelangenpk.no