VI KAN BYGGE VEI og første del av arbeidet starter med dugnad 11.mars

Aurskog-Høland kommune har gitt oss tillatelse til å fjerne skog og bygge vei fra parkeringsplassen og inn til skytebanen vår på Grasåsen. Forslaget om å bevilge midler til byggingen kommer opp på årsmøtet 8.mars.

Veien vil gi tilgang til banen vår for alle medlemmer som nå har problemer med å komme dit. Dette gir tilgang uten at en må «klatre» over fjellknausen slik som i dag. Universal tilgjengelighet er positivt for klubb og enkeltmedlemmer. 
Dette gjør det også enklere å frakte utstyr som er nødvendig for vedlikehold av banen og ikke minst sparer det standplasslederne fra å bære en tung bør på en dårlig sti.

Arbeidet er planlagt utført som en kombinasjon av dugnadsarbeid og innleid arbeidskraft. Det er fjerning av skog og rydding av området som blir dugnadsarbeidet, mens selve arbeidet med veien utføres av entreprenør med ansvarsrett. 
Blir veien vedtatt i årsmøtet vil den bli ferdig i løpet av sommerhalvåret.

Første dugnad for rydding av skog blir lørdag 11.mars klokken 10.00 og vi håper mange av medlemmene kan stille opp på Grasåsen med utstyr for trefelling, rydding også videre. Husk at dere må ha nødvendig verneutstyr på dere når det arbeides.