Årsmøtet er gjennomført og nytt styre er valgt

Klubbens årsmøte ble gjennomført med 16 medlemmer til stede. Nytt styre ble valgt og forslagene som var lagt fram ble vedtatt. Ny styreleder ble Tor Nordahl, Elisabeth Brattås ble ny kasserer. Stig Løkke-Sørensen og Hilde Ingvaldsen ble takket av etter flere aktive år som henholdsvis leder og kasserer. Styret ble utvidet med oppmann for dynamisk gruppe.

Det ble vedtatt kontingentøkning som gjelder fra 2024. Noen justeringer i vedtektene ble det også gjort.