Ny vei ble vedtatt

På årsmøtet den 8.mars ble bygging av ny vei vedtatt. Behovet for vei inn til standplass er absolutt til stede. Dette vil åpne muligheten til å delta for de som i dag har problemer med å gå stien over fjellknausen og blir et positivt tilskudd til klubben.

Veibyggingen starter med dugnad på lørdag 11.mars og vi håper mange har anledning til å delta.

Vi  har fått et enkelt tilbud fra entrepenør. Dette ble presentert på årsmøtet. Entreprenøren har opplyst å ha nødvendig ansvarsrett for denne typen arbeid. Det nye styret vil inngå avtale så snart det er praktisk mulig.

Endringer i Brønnøysundregistrene og en del formalia må på plass før det nye styret er beslutningsdyktige og har fått overført gjeldende fullmakter.