Aktive dugnadsgjenger

En liten, men aktiv dugnadsgjeng ryddet skog for den nye veien inn til pistolbana. Nå gjenstår det å rydde kvist og kvast før ting er klart til bygging. Entreprenøren står klar til å begynne på sin del og vi håper at arbeidet snart kan starte opp. Med årsmøtets vedtak i ryggen har Rolf Arne kontroll på oppgavene. 
Samtidig med dugnaden på Grasåsen ble dørlåsen på Burhol skiftet, noe som er viktig i forhold til å oppfylle de krav politiet stiller til sikkerheten på banen. Per-Erik og Harald sørget for at dette ble gjennomført og dokumentert forskriftsmessig.


Mange får glede av tiltakene og da er det litt skuffende at så få hadde mulighet til å hjelpe til på dugnaden. Selvfølgelig kan ikke alle delta hver gang det er jobb å gjøre, men samtidig kan vi ikke stole på at Tordenskjolds soldater gjør alt. Selv om du ikke har direkte kunnskap om jobbene som skal gjøres er det alltid oppgaver som skal utføres rundt det som innkallingen beskriver. Støtt opp under hobbyen/idretten din og få gode stunder sammen med andre. Dugnad gir deg glede tilbake og er ikke bare jobb. Benytt anledningen til å bli med neste gang. Se her på hjemmesiden, inkludert kalenderen og siden vår på fjesboka for å holde deg oppdatert. All hjelp er god hjelp.