Store planer legges fram for vedtak på årsmøtet.

I tillegg til å drifte Burhol og Grasåsen har styret planer som kan ta klubben videre inn i framtiden. Tidligere årsmøter har vedtatt bygging av vei og av blinker for Norgesfelt. Dette vil gi klubben mulighet til å arrangere inntektsbringende stevner.
Veien er nå på plass, men vi må utbedre vollene rundt banen. Dette er nødvendig vedlikehold som vi ikke kommer utenom. Arbeidet med vollene er i gang. Dette er en del av sikkerheten vi må ivareta for å kunne bruke banen.

Styret ønsker å sette i gang arbeidet med løypa for Norgesfelt og ferdigstille den i løpet av sommeren. To viktige milepæler er da passert og vi kan planlegge stevner i 2025. 

For å få et enda bedre og mer framtidsrettet anlegg jobber styret også med forslag til utbygging av standplasser og varmebu/klubblokale. Dette er prosjekter som må vedtas på årsmøtet og som vil kunne strekke seg over noen få år. Prosjektene er avhengig av offentlige godkjennelser og ikke minst finansiering. Vedtak på årsmøtet 2024 vil være avgjørende for videre arbeid i årene som kommer. Planene er låses ikke i forhold til rekkefølge slik at en kan utnytte eventuelle gode tilbud/innkjøp.

Sikkerhetskurs for nye skyttere

18. og 19. mars 2024 arrangerer vi sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å drive med pistol/revolver som idrett. For å søke om å kjøpe pistol/revolver for første gang krever politiet at kurs må være gjennomført. Kurset går over to kvelder og har både en teoretisk og en praktisk del. Du må delta begge kvelder for å få kursbeviset.

Vi har noen få ledige plasser på kurset og du melder din interesse på e-post til leder@bjorkelangenpk.no

Forslag til årsmøtet, frist 29.februar 2024

Årsmøtet holdes 14.mars 2024 klokken 19:00. Sted og sakspapirer offentliggjøres innen gjeldende frister. Alle forslag til årsmøtet må være lagt fram for styret senest 29.februar 2024.

Har du en sak du mener årsmøtet bør behandle så må du fremme denne for styret. Er det en sak styret kan behandle så gjør de det selv. Er det en sak som må opp til behandling i årsmøtet vil styret sørge for at saken behandles der. Styret vil da gi en innstilling til vedtak i saken.
Har du en sak du gjerne skulle ha tatt opp, men ønsker anonymitet må du snakke med styrets leder eller nestleder som kan legge det fram. Hvis saken er av en slik karakter at du mener det er bedre å snakke med noen andre i styret så er det også mulig.

Godt nytt år, nå starter vi opp igjen

Treningskveldene er i gang igjen. Torsdag 11.januar klokka 18:30 møtes vi. Den første treningskvelden for året skyter vi felt. Vi gleder oss til å se gamle og nye skyttere. Husk at mengdetrening gir et godt grunnlag for framgang i sporten vi driver med. 
Treningskvelder teller også med i regnskapet for å opprettholde kravet til aktivitet som er minst 4 ganger per år for hvert enkelt våpen.

God Jul og Godt Nytt År

Vi har tatt jule- og nyttårsfri fra treningen og ønsker at alle våre medlemmer og deres familier får en god og hyggelig jule og nyttårshelg. 
Siste trening ble avsluttet med konkurranse og glade vinnere. Blant de som ikke nådde helt opp i toppen ble det trukket premier som vi håper vinnerne likte.
Etter en eller flere runder med julemat og godt drikke, forhåpentlig hyggelige selskap og kanskje også besøk av julenissen starter vi opp igjen på nyåret godt ladet for nye muligheter. Første treningskveld blir den 11. januar og vi skyter felt.

Juleskyting

Torsdag 14. desember er siste treningsdag før jul og tradisjonen tro har vi julekonkurranse. Som vanlig skyter vi i to klasser. En klasse for de som eier våpen og en for de som enda ikke har hatt mulighet til å kjøpe våpen selv. Selvsagt blir det premie til vinnerne. I tillegg trekkes det premier blant de som ikke når helt opp til førsteplass. Det serveres kaffe og julekaker på pauserommet og der kan du også se på skjermen hva som skjer på standplass. Drikker du ikke kaffe har vi mineralvann til salgs. 
Vi skyter presisjon og kaliberet bestemmer du selv.

Klubbhåndbok

Styret har vedtatt en klubbhåndbok som beskriver aktiviteter og rutiner i klubben. Med klubbhåndboka har nye styremedlemmer et godt hjelpemiddel i sitt arbeid samtidig som medlemmene får et god innblikk i driften av klubben. Vi håper boka skal være et nyttig hjelpemiddel videre framover. Ta gjerne en titt og gi innspill til styret hvis det er noe dere mener bør rettes eller tas inn/ut av boka.
Boka er publisert under egen fane i menyen på toppen av hjemmesiden.

ESC AIR-cup, vi er påmeldt

ESC-cup er en europeisk cup for luftpistol og luftrifle. BPK har meldt på klubben slik at våre skyttere kan delta.  Vil du delta må du melde fra til ghingvaldsen@gmail.com innen 20/11-23.

Cupen starter i desember og avsluttende konkurranser er i april. Deltakerne må skyte i konkurranser der det er godkjent dommer og deltakere fra minst tre klubber. Klubben rapporterer inn en konkurranse hver måned med frist den siste dagen i måneden. Deltakerne må sende nødvendig informasjon til klubbens kontaktperson i god tid før fristen for rapportering.

Rydder du etter deg?

Et av de viktige grepene for å ha en god opplevelse er sikkerhet. En av de tingene som er viktig når det gjelder sikkerhet er ryddighet.

Rydder du på og rundt banen?

Alle, inkludert deg, har et ansvar for hvordan ting holdes i orden. Tar du en runde på Burhol ser du fort at tomgods og søppel flyter utover utenfor døra vår. Søppelsekker fylles og byttes ikke ut eller tas vekk, tomgods plasseres på benker og bord også videre.
Det er klubben som har ansvaret, men klubben er deg (og alle andre medlemmer).
Blir det ikke ryddet har vi et voksende problem. Problemet beskrives ofte som ansvarsfraskrivelse. Alle må bidra, ikke bare styret, for at vi skal ha en fungerende klubb. Tas noe hver gang blir det overkommelig, lar vi det bare ligge blir det straks vanskeligere. Rydd etter deg selv hver gang og bidra der du ser det er noe å forbedre som du kan gjøre noe med. Gi melding til et av styremedlemmene hvis du ser noe som styret må ta tak i.

Husk at ryddighet er en viktig sikkerhetsfaktor.