Har du glemt å betale? NÅ HASTER DET !

Har du ikke betalt årets kontingent så har du heller ikke stemmerett på årsmøtet. Du kan heller ikke delta på våre treninger eller benytte våre baner.

Husk at du selv har plikt til å opprettholde din aktivitet i godkjent klubb for at våpentillatelsen din skal være gyldig.

Vi melder automatisk ut medlemmer som ikke betaler kontingent. Klubben må betale kontingent til forbund for hvert enkelt medlem. Har du ikke betalt til oss vil vi heller ikke kunne betale for deg i forbundet.