Forslag til årsmøtet, frist 29.februar 2024

Årsmøtet holdes 14.mars 2024 klokken 19:00. Sted og sakspapirer offentliggjøres innen gjeldende frister. Alle forslag til årsmøtet må være lagt fram for styret senest 29.februar 2024.

Har du en sak du mener årsmøtet bør behandle så må du fremme denne for styret. Er det en sak styret kan behandle så gjør de det selv. Er det en sak som må opp til behandling i årsmøtet vil styret sørge for at saken behandles der. Styret vil da gi en innstilling til vedtak i saken.
Har du en sak du gjerne skulle ha tatt opp, men ønsker anonymitet må du snakke med styrets leder eller nestleder som kan legge det fram. Hvis saken er av en slik karakter at du mener det er bedre å snakke med noen andre i styret så er det også mulig.