Årsmøte 2024

Møtet holdes i felleshuset på Grasåsen torsdag 14.mars 2024 klokken 19:00.

Du finner innkallingen under egen fane i menyen på toppen av denne siden.

Store planer legges fram for vedtak på årsmøtet.

I tillegg til å drifte Burhol og Grasåsen har styret planer som kan ta klubben videre inn i framtiden. Tidligere årsmøter har vedtatt bygging av vei og av blinker for Norgesfelt. Dette vil gi klubben mulighet til å arrangere inntektsbringende stevner.
Veien er nå på plass, men vi må utbedre vollene rundt banen. Dette er nødvendig vedlikehold som vi ikke kommer utenom. Arbeidet med vollene er i gang. Dette er en del av sikkerheten vi må ivareta for å kunne bruke banen.

Styret ønsker å sette i gang arbeidet med løypa for Norgesfelt og ferdigstille den i løpet av sommeren. To viktige milepæler er da passert og vi kan planlegge stevner i 2025. 

For å få et enda bedre og mer framtidsrettet anlegg jobber styret også med forslag til utbygging av standplasser og varmebu/klubblokale. Dette er prosjekter som må vedtas på årsmøtet og som vil kunne strekke seg over noen få år. Prosjektene er avhengig av offentlige godkjennelser og ikke minst finansiering. Vedtak på årsmøtet 2024 vil være avgjørende for videre arbeid i årene som kommer. Planene er låses ikke i forhold til rekkefølge slik at en kan utnytte eventuelle gode tilbud/innkjøp.

Forslag til årsmøtet, frist 29.februar 2024

Årsmøtet holdes 14.mars 2024 klokken 19:00. Sted og sakspapirer offentliggjøres innen gjeldende frister. Alle forslag til årsmøtet må være lagt fram for styret senest 29.februar 2024.

Har du en sak du mener årsmøtet bør behandle så må du fremme denne for styret. Er det en sak styret kan behandle så gjør de det selv. Er det en sak som må opp til behandling i årsmøtet vil styret sørge for at saken behandles der. Styret vil da gi en innstilling til vedtak i saken.
Har du en sak du gjerne skulle ha tatt opp, men ønsker anonymitet må du snakke med styrets leder eller nestleder som kan legge det fram. Hvis saken er av en slik karakter at du mener det er bedre å snakke med noen andre i styret så er det også mulig.