Store planer legges fram for vedtak på årsmøtet.

I tillegg til å drifte Burhol og Grasåsen har styret planer som kan ta klubben videre inn i framtiden. Tidligere årsmøter har vedtatt bygging av vei og av blinker for Norgesfelt. Dette vil gi klubben mulighet til å arrangere inntektsbringende stevner.
Veien er nå på plass, men vi må utbedre vollene rundt banen. Dette er nødvendig vedlikehold som vi ikke kommer utenom. Arbeidet med vollene er i gang. Dette er en del av sikkerheten vi må ivareta for å kunne bruke banen.

Styret ønsker å sette i gang arbeidet med løypa for Norgesfelt og ferdigstille den i løpet av sommeren. To viktige milepæler er da passert og vi kan planlegge stevner i 2025. 

For å få et enda bedre og mer framtidsrettet anlegg jobber styret også med forslag til utbygging av standplasser og varmebu/klubblokale. Dette er prosjekter som må vedtas på årsmøtet og som vil kunne strekke seg over noen få år. Prosjektene er avhengig av offentlige godkjennelser og ikke minst finansiering. Vedtak på årsmøtet 2024 vil være avgjørende for videre arbeid i årene som kommer. Planene er låses ikke i forhold til rekkefølge slik at en kan utnytte eventuelle gode tilbud/innkjøp.