Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Hvordan årsmøtet skal gjennomføres, digitalt eller ved fysisk møte er fortsatt usikkert. Styret har valgt å legge møtet så sent som praktisk mulig med håp om at det er mulig å møtes fysisk. Uansett blir møtet holdt den 5.mai og møteinnkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer ved at de legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før møtet. Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle er det viktig at du sender de inn til…

Les mer Les mer

Kontingent for 2021

Kontingent for 2021

Kontingentkravet for 2021 er sendt ut. Det er ingen endring i kontingenten for i år selv om forbundet har økt  sin kontingent med 50,- kroner pr. medlem. Styret velger allikevel å ikke foreslå noen økning i vår klubb. Aktivitetsnivået i klubben har vært, og er, veldig lavt grunnet de restriksjoner vi alle er pålagt. Selv om de faste kostnadene for baneleie ikke går ned og strømkostnadene går opp har styret valgt å holde samme nivå i år som i fjor….

Les mer Les mer

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Det er ikke enkelt å drive en klubb som vår når vi ikke kan tilby treningskvelder. For nye medlemmer blir det helt umulig. Kravet om 6 måneders medlemskap før en kan søke om å kjøpe eget utstyr er ikke vanskelig å fylle, men kravet om aktivitet er blitt helt umulig i dagens situasjon. Vi har ingen indikasjoner på hvor lenge vi må holde banene stengt for organisert trening. Tiden går raskt mot utesesongen og ute er det enklere å holde…

Les mer Les mer

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Aurskog – Høland kommune opprettholdt forbudet mot å arrangere treninger for voksne. I møtet i kommunen i går (7/12-20) ble det ikke gjort endringer i covid19 – forskriften som vedrører trening for voksne. Inntil videre må vi derfor fortsatt avlyse all organisert trening i klubben. Det er fortsatt lov med egentrening. Aktive skyttere kan ta en prat med leder eller nestleder i klubben for å diskutere mulighetene til å finne praktiske løsninger. Det er mulig å skyte på Grasåsen (plinkestativ er…

Les mer Les mer

Hjertestarter

Hjertestarter

Klubben forbereder seg til en tid der vi kan samles til ny dyst på skytebanen. For en god stund siden vedtok styret at vi skulle anskaffe hjertestarter til bana vår på Burhol. Nå er den på plass.Styrets leder og nestleder har i kveld montert hjertestarteren på veggen i oppholdsrommet. Den henger ved siden av nødplakaten over blikkboksen til venstre for døra inn til standplassen. Hjertestarteren er klar til bruk og må du bruke den tar du den ned fra stativet,…

Les mer Les mer

Når kan vi starte opp igjen med organisert trening?

Når kan vi starte opp igjen med organisert trening?

Alle ønsker vi svar på spørsmålet i overskriften, men ingen kan svare på det. Ingen av oss ønsker smitte og ingen av oss ønsker å bidra til smitte. Aurskog-Høland kommune har med god grunn begrenset de aller fleste mulighetene til organisert aktivitet. Bare barn har noen unntak.Formannskapet i kommunen skal diskutere tiltakene i et møte den 7. desember. Vi vil følge med på hva som legges ut på kommunens hjemmesider og forholde oss til de retningslinjer som gis der.Inntil videre…

Les mer Les mer

Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Aurskog – Høland kommune har innført lokale bestemmelser for å hindre spredning av covid-19. Dette berører blant annet våre organiserte treninger som må avlyses inntil videre. Teksten nedenfor er hentet fra kommunens hjemmeside. Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år, og idrettshaller for disse kan benyttes.