Ny våpenlov

Ny våpenlov

Den 1.juni 2021 trer den nye våpenloven i kraft. Den medfører endringer for alle som vil kjøpe eller eie våpen. Noen våpen blir gjort ulovlige og det er en overgangsfrist for å avhende disse på godkjent måte. Våpenloven omhandler ikke bare skytevåpen, men også kniver, spretterter, selvforsvarsspray som for for eksempel pepperspray også videre.  Noe som er bra for oss som skyter med pistol og revolver er at den nye loven gir bedre muligheter til de unge skytterne når det…

Les mer Les mer

Sikkerhetskurs for nye skyttere

Sikkerhetskurs for nye skyttere

Covid-19 har begrenset oss mye og vi har derfor ikke hatt muligheten til å holde noe kurs tidligere i år. Årets første kurs blir i begynnelsen av juni, men er fulltegnet. Neste kurs vil sannsynligvis bli holdt en gang i høst, men det er ikke fastsatt noen dato. Ønsker du å prøve deg som skytter med pistol/revolver må du ha kurs og ha vært aktiv skytter (våpen til trening  lånes i klubben) i minst 6 måneder. Vi tar i mot…

Les mer Les mer

Årsmøtet 2021 finner du her

Årsmøtet 2021 finner du her

Linken er deaktivert. Møtet er ferdig. Kun en person slipper deltakerne inn i møtet så vær snill å være tålmodig mens du venter. For å delta på møtet og ha stemmerett må kontingenten være betalt. Slå av mikrofon og kamera mens du hører på. Er du med i en diskusjon har du det på, men slår de av igjen etterpå. Ønsker du å si noe trykker du på hånda (vinker) og ordstyrer vil slippe deg til.

Skal du søke om nytt våpen?

Skal du søke om nytt våpen?

Selv i disse corona-tider er kravet til aktivitet det samme som før. Du må kunne dokumentere aktivitet for å kunne søke om våpen. I politiets rundskriv beskrives det godt hvor stor aktivitet som kreves. Tabellen der viser blant annet at nybegynneren bør delta 2-3 ganger per måned i opplæringsperioden etter gjennomført sikkerhetskurs. I praksis blir dette 12 – 18 ganger i løpet av de første 6 månedene etter kurset. Er du rekreasjonsskytter så skal aktiviteten være minimum 4 deltakelser på trening eller…

Les mer Les mer

Årsmøtet 05/05-2021 klokken 18:00 blir digitalt

Årsmøtet 05/05-2021 klokken 18:00 blir digitalt

Med tanke på utfordringen med covid-19 valgte styret å avholde årsmøtet så sent som praktisk mulig. Håpet var å kunne møte medlemmene i et ordinært møte, men dette ser ut til å bli vanskelig. Styret har derfor besluttet at møtet holdes digitalt. Dette gjøres etter råd fra sentrale myndigheter.Vi håper medlemmene har forståelse for dette og deltar i det elektroniske møtet. Link til møtet blir lagt ut her på hjemmesiden på møtedagen. Dokumenter til årsmøtet er lagt ut under egen…

Les mer Les mer

Vi starter opp igjen på Grasåsen

Vi starter opp igjen på Grasåsen

Endelig er det mulig å trene litt igjen. Vi starter på Grasåsen torsdag 15/4-21 klokka 18:00. Husk at vi må følge alle krav til avstand, bruke munnbind utenom standplass, kun bruke annen hver standplass også videre. Vi har ikke satt opp flere kvelder foreløpig. Standplassledere er ikke varslet og må få tid på sin organisering framover. Første kvelden deler leder og nestleder på oppgaven. Vi anbefaler at du har eget verneutstyr som briller og hørselvern selv om vi har noe…

Les mer Les mer

Har du ikke betalt kontingent i godkjent klubb har du heller ikke lov til å eie pistol/revolver

Har du ikke betalt kontingent i godkjent klubb har du heller ikke lov til å eie pistol/revolver

Takk til de som har betalt årets kontingent innen fristen.Har du glemt det? Fristen var 31/3-21. Når hverdagene igjen kommer blir purringer sendt, men dette burde være unødvendig ekstraarbeid for kassereren. Betal nå hvis du har glemt det og spar kassereren for dette arbeidet. Faktura har du fått på e-post. Finner du ikke e-posten så let i innboksen din. Den ble sendt ut 28/2-21. Du kan også finne den (og betale den) via https://minidrett.nif.no/ Husk at det kreves medlemsskap i…

Les mer Les mer

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Hvordan årsmøtet skal gjennomføres, digitalt eller ved fysisk møte er fortsatt usikkert. Styret har valgt å legge møtet så sent som praktisk mulig med håp om at det er mulig å møtes fysisk. Uansett blir møtet holdt den 5.mai og møteinnkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer ved at de legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før møtet. Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle er det viktig at du sender de inn til…

Les mer Les mer

Kontingent for 2021

Kontingent for 2021

Kontingentkravet for 2021 er sendt ut. Det er ingen endring i kontingenten for i år selv om forbundet har økt  sin kontingent med 50,- kroner pr. medlem. Styret velger allikevel å ikke foreslå noen økning i vår klubb. Aktivitetsnivået i klubben har vært, og er, veldig lavt grunnet de restriksjoner vi alle er pålagt. Selv om de faste kostnadene for baneleie ikke går ned og strømkostnadene går opp har styret valgt å holde samme nivå i år som i fjor….

Les mer Les mer