Vis fram at du er medlem

Vis fram at du er medlem

På bestilling lages klær med klubblogoen vår. Ønsker du deg en T-skjorte, en caps, en bag eller noe annet med klubbens logo er det bare å følge linken øverst til høyre her på hjemmesiden. Er det noe du savner kan vi spørre firmaet om de skaffer det. Produktene påtrykkes vår logo etter hvert som de bestilles. Klubben får en prosentandel av salget. Det er ikke noe lager med ferdige produkter og dette medfører litt leveringstid, men den som venter på…

Les mer Les mer

Aktive dugnadsgjenger

Aktive dugnadsgjenger

En liten, men aktiv dugnadsgjeng ryddet skog for den nye veien inn til pistolbana. Nå gjenstår det å rydde kvist og kvast før ting er klart til bygging. Entreprenøren står klar til å begynne på sin del og vi håper at arbeidet snart kan starte opp. Med årsmøtets vedtak i ryggen har Rolf Arne kontroll på oppgavene. Samtidig med dugnaden på Grasåsen ble dørlåsen på Burhol skiftet, noe som er viktig i forhold til å oppfylle de krav politiet stiller til…

Les mer Les mer

Ny vei ble vedtatt

Ny vei ble vedtatt

På årsmøtet den 8.mars ble bygging av ny vei vedtatt. Behovet for vei inn til standplass er absolutt til stede. Dette vil åpne muligheten til å delta for de som i dag har problemer med å gå stien over fjellknausen og blir et positivt tilskudd til klubben. Veibyggingen starter med dugnad på lørdag 11.mars og vi håper mange har anledning til å delta. Vi  har fått et enkelt tilbud fra entrepenør. Dette ble presentert på årsmøtet. Entreprenøren har opplyst å…

Les mer Les mer

Årsmøtet er gjennomført og nytt styre er valgt

Årsmøtet er gjennomført og nytt styre er valgt

Klubbens årsmøte ble gjennomført med 16 medlemmer til stede. Nytt styre ble valgt og forslagene som var lagt fram ble vedtatt. Ny styreleder ble Tor Nordahl, Elisabeth Brattås ble ny kasserer. Stig Løkke-Sørensen og Hilde Ingvaldsen ble takket av etter flere aktive år som henholdsvis leder og kasserer. Styret ble utvidet med oppmann for dynamisk gruppe. Det ble vedtatt kontingentøkning som gjelder fra 2024. Noen justeringer i vedtektene ble det også gjort.

VI KAN BYGGE VEI og første del av arbeidet starter med dugnad 11.mars

VI KAN BYGGE VEI og første del av arbeidet starter med dugnad 11.mars

Aurskog-Høland kommune har gitt oss tillatelse til å fjerne skog og bygge vei fra parkeringsplassen og inn til skytebanen vår på Grasåsen. Forslaget om å bevilge midler til byggingen kommer opp på årsmøtet 8.mars. Veien vil gi tilgang til banen vår for alle medlemmer som nå har problemer med å komme dit. Dette gir tilgang uten at en må «klatre» over fjellknausen slik som i dag. Universal tilgjengelighet er positivt for klubb og enkeltmedlemmer. Dette gjør det også enklere å frakte…

Les mer Les mer

Medlemskontingent for 2023

Medlemskontingent for 2023

Faktura for årets medlemskontingent sendes ut på e-post fra kassereren i dag. Betalingsfristen er 15.februar 2023. Vær snill å betale innen fristen og spar kassereren for arbeidet med å sende ut purringer. I henhold til klubbens reglement blir du meldt ut hvis kontingenten ikke betales. Har du tenkt deg på årsmøtet (8.mars) må kontingenten være betalt for at du skal ha stemmerett. Du må være medlem i pistolklubb for å opprettholde tillatelsen til å eie pistol/revolver eller hvis du skal…

Les mer Les mer

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 blir i år gjennomført 8.mars klokken 18:00 i felleshuset på Grasåsen. For å være stemmeberettiget må du ha betalt kontingent for 2023. Faktura for kontingent blir sendt ut på e-post i begynnelsen av februar.  Har du saker du vil årsmøtet skal behandle må disse sendes styret snarest mulig. Absolutt siste frist er 21.februar. Forslag som kommer til styret etter dette vil ikke bli behandlet.  Alle forslag skal være skriftlige og de skal behandles av styret før de legges…

Les mer Les mer

Finner du feil eller mangler på hjemmesiden vår?

Finner du feil eller mangler på hjemmesiden vår?

Hjemmesiden vår skal nå være oppdatert, men det er fort gjort å overse noe. Finner du noe du mener er feil, trykkfeil eller mangler i det som er publisert ber vi om at du sier fra. Vi blir glade for tilbakemelding på ting som kan forbedres. Vi blir også glade hvis dere er fornøyd med siden og innholdet der. Tilbakemelding kan gis til Geir eller Harald på treningskvelder eller som en liten melding til klubbens leder.