Klubbhåndbok

Styret har vedtatt en klubbhåndbok som beskriver aktiviteter og rutiner i klubben. Med klubbhåndboka har nye styremedlemmer et godt hjelpemiddel i sitt arbeid samtidig som medlemmene får et god innblikk i driften av klubben. Vi håper boka skal være et nyttig hjelpemiddel videre framover. Ta gjerne en titt og gi innspill til styret hvis det er noe dere mener bør rettes eller tas inn/ut av boka.
Boka er publisert under egen fane i menyen på toppen av hjemmesiden.