ESC AIR-cup, vi er påmeldt

ESC-cup er en europeisk cup for luftpistol og luftrifle. BPK har meldt på klubben slik at våre skyttere kan delta.  Vil du delta må du melde fra til ghingvaldsen@gmail.com innen 20/11-23.

Cupen starter i desember og avsluttende konkurranser er i april. Deltakerne må skyte i konkurranser der det er godkjent dommer og deltakere fra minst tre klubber. Klubben rapporterer inn en konkurranse hver måned med frist den siste dagen i måneden. Deltakerne må sende nødvendig informasjon til klubbens kontaktperson i god tid før fristen for rapportering.