Rydder du etter deg?

Et av de viktige grepene for å ha en god opplevelse er sikkerhet. En av de tingene som er viktig når det gjelder sikkerhet er ryddighet.

Rydder du på og rundt banen?

Alle, inkludert deg, har et ansvar for hvordan ting holdes i orden. Tar du en runde på Burhol ser du fort at tomgods og søppel flyter utover utenfor døra vår. Søppelsekker fylles og byttes ikke ut eller tas vekk, tomgods plasseres på benker og bord også videre.
Det er klubben som har ansvaret, men klubben er deg (og alle andre medlemmer).
Blir det ikke ryddet har vi et voksende problem. Problemet beskrives ofte som ansvarsfraskrivelse. Alle må bidra, ikke bare styret, for at vi skal ha en fungerende klubb. Tas noe hver gang blir det overkommelig, lar vi det bare ligge blir det straks vanskeligere. Rydd etter deg selv hver gang og bidra der du ser det er noe å forbedre som du kan gjøre noe med. Gi melding til et av styremedlemmene hvis du ser noe som styret må ta tak i.

Husk at ryddighet er en viktig sikkerhetsfaktor.