Kategoriarkiv: Ukategorisert

Skal vi ha stevne i september?

Styret er innstilt på å få til et åpent feltstevne på Grasåsen den i løpet av helga 17. september. For å få til dette er vi helt avhengige av å få nok funksjonærer til å stille.

Vi må telle 20 stk funksjonærer for å få dette til. Det må da jobbes dugnad fredag kveld og og lørdag før stevnet for å få bane og anlegg klart, samt at vi må arrangere hele søndag.

Vi trenger 3 til kiosk og sekretariat samt 17 til standplasser og materiellkontroll.

Det blir stevne hvis vi får inn nok henvendelser på frivillige før 20. august. Blir det ikke nok folk så må vi avlyse, da det i fjor var vanskelig å gjennomføre stevnet grunnet liten bemanning.

Et stevne bringer kjærkomne penger i klubbkassa, og det er veldig gøy å være med på dette.

Bindende påmelding til formann@bjorkelangenpk.no innen 20. august. Bli med!

 

Hilsen styret BPK.

Klubbmesterskap Innendørs

Vi er klare for innesesong med en ny vri. I løpet av vinteren blir det mulig for alle medlemmer å delta i klubbmesterskap for innesesongen. Vi vil også arrangere det samme for utesesong.

De som ønsker å være med må delta på minst 6 felt- og 6 presisjonsskytinger. De beste 5 poengsummene fra de valgte rundene kvalifiserer til konkurransen.

 

pokalDet skytes i forskjellige klasser for at alle våpentyper skal ha en fair konkurranse. Klassene er fin , grov, militær og revolver.

Når man skal delta og gjennomføre en gjeldende runde varsles standplassleder FØR man starter skyting. Standplassleder sørger dermed for at poengsum og klasse rapporteres videre til styret. Styret vil oppdatere poengscore på hjemmesiden, kun ved fornavn og uten total poengsum. Dette vil føre til at plasseringer blir synlig, men ikke poengsum. Poeng og vinner publiseres på siste inneskyting.

Vinneren av hver klasse vil få navnet sitt på en vandrepokal som kan beholdes eller settes på Burhol for et år. Vinner man tre ganger så får man pokalen til odel og eie.

Dette blir beinhard konkurranse, og alle ønskes lykke til!