Plinkeblinkene på Grasåsen er tatt vekk

Plinkeblinkene våre er tatt inn. Selv om risikoen for gnister er liten må vi ta hensyn til at muligheten er der. Dette er bakgrunnen for å legge blinkene på lager inntil videre. De vil bli heng opp igjen ved en senere anledning.

Vi minner om at det er totalforbud mot bål, grilling og annen åpen ild på Grasåsen og andre steder. Vær ekstra forsiktig hvis du skyter og vent minimum 1 time etter siste skudd før du sjekker at det ikke er røk/brannutvikling i voll og området rundt standplass. Oppdager du røyk må du ringe brannvesenet på telefon 110.

Det er også totalt røykeforbud på og rundt våre anlegg.
Røykeforbudet gjelder hele Grasåsen (inkludert parkeringsplass).

 

Følg de pålegg som gis på kommunens og brannvesenets sider. Der finner du til enhver tid gjeldende regelverk for bruk av ild.