Fare for skogbrann, vær forsiktig.

Vi minner om at det er totalforbud mot bål, grilling og annen åpen ild på Grasåsen og andre steder. Vær ekstra forsiktig hvis du skyter og vent minimum 1 time etter siste skudd før du sjekker at det ikke er røk/brannutvikling i voll og området rundt standplass. Oppdager du røyk må du ringe brannvesenet på telefon 110.

Det er også totalt røykeforbud på og rundt våre anlegg.
Røykeforbudet gjelder hele Grasåsen (inkludert parkeringsplass).

 

Følg de pålegg som gis på kommunens og brannvesenets sider. Der finner du til enhver tid gjeldende regelverk for bruk av ild.