Fanget opp av
Forfatter: Geir Harald Ingvaldsen

Vi starter opp igjen på Grasåsen

Vi starter opp igjen på Grasåsen

Endelig er det mulig å trene litt igjen. Vi starter på Grasåsen torsdag 15/4-21 klokka 18:00. Husk at vi må følge alle krav til avstand, bruke munnbind utenom standplass, kun bruke annen hver standplass også videre. Vi har ikke satt opp flere kvelder foreløpig. Standplassledere er ikke varslet og må få tid på sin organisering framover. Første kvelden deler leder og nestleder på oppgaven. Vi anbefaler at du har eget verneutstyr som briller og hørselvern selv om vi har noe…

Les mer Les mer

Har du ikke betalt kontingent i godkjent klubb har du heller ikke lov til å eie pistol/revolver

Har du ikke betalt kontingent i godkjent klubb har du heller ikke lov til å eie pistol/revolver

Takk til de som har betalt årets kontingent innen fristen.Har du glemt det? Fristen var 31/3-21. Når hverdagene igjen kommer blir purringer sendt, men dette burde være unødvendig ekstraarbeid for kassereren. Betal nå hvis du har glemt det og spar kassereren for dette arbeidet. Faktura har du fått på e-post. Finner du ikke e-posten så let i innboksen din. Den ble sendt ut 28/2-21. Du kan også finne den (og betale den) via https://minidrett.nif.no/ Husk at det kreves medlemsskap i…

Les mer Les mer

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Hvordan årsmøtet skal gjennomføres, digitalt eller ved fysisk møte er fortsatt usikkert. Styret har valgt å legge møtet så sent som praktisk mulig med håp om at det er mulig å møtes fysisk. Uansett blir møtet holdt den 5.mai og møteinnkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer ved at de legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før møtet. Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle er det viktig at du sender de inn til…

Les mer Les mer

Kontingent for 2021

Kontingent for 2021

Kontingentkravet for 2021 er sendt ut. Det er ingen endring i kontingenten for i år selv om forbundet har økt  sin kontingent med 50,- kroner pr. medlem. Styret velger allikevel å ikke foreslå noen økning i vår klubb. Aktivitetsnivået i klubben har vært, og er, veldig lavt grunnet de restriksjoner vi alle er pålagt. Selv om de faste kostnadene for baneleie ikke går ned og strømkostnadene går opp har styret valgt å holde samme nivå i år som i fjor….

Les mer Les mer

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Det er ikke enkelt å drive en klubb som vår når vi ikke kan tilby treningskvelder. For nye medlemmer blir det helt umulig. Kravet om 6 måneders medlemskap før en kan søke om å kjøpe eget utstyr er ikke vanskelig å fylle, men kravet om aktivitet er blitt helt umulig i dagens situasjon. Vi har ingen indikasjoner på hvor lenge vi må holde banene stengt for organisert trening. Tiden går raskt mot utesesongen og ute er det enklere å holde…

Les mer Les mer

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Aurskog – Høland kommune opprettholdt forbudet mot å arrangere treninger for voksne. I møtet i kommunen i går (7/12-20) ble det ikke gjort endringer i covid19 – forskriften som vedrører trening for voksne. Inntil videre må vi derfor fortsatt avlyse all organisert trening i klubben. Det er fortsatt lov med egentrening. Aktive skyttere kan ta en prat med leder eller nestleder i klubben for å diskutere mulighetene til å finne praktiske løsninger. Det er mulig å skyte på Grasåsen (plinkestativ er…

Les mer Les mer

Hjertestarter

Hjertestarter

Klubben forbereder seg til en tid der vi kan samles til ny dyst på skytebanen. For en god stund siden vedtok styret at vi skulle anskaffe hjertestarter til bana vår på Burhol. Nå er den på plass.Styrets leder og nestleder har i kveld montert hjertestarteren på veggen i oppholdsrommet. Den henger ved siden av nødplakaten over blikkboksen til venstre for døra inn til standplassen. Hjertestarteren er klar til bruk og må du bruke den tar du den ned fra stativet,…

Les mer Les mer