Den store dugnadsdagen blir onsdag 12/10

ONSDAG  12/10 har vi bruk for din hjelp.
På første dag av en hele serie med dugnader legges grunnlaget.

Mye skal gjøres denne dagen og dette blir grunnlaget for framdriften videre. I dagene som kommer videre utover er det mindre behov for annen hjelp en de som allerede har sagt at de stiller opp. 

Ting skal repareres/byttes ut og skytebana tømmes for utstyr som etter hvert skal inn igjen. I praksis betyr det stort behov for dugnadshjelp nå (12/10) og sannsynligvis også tirsdag en uke senere. 

Kulefangeren skal tømmes og det skal legges i ny sand, gummiforhenget skal repareres, den lave veggen foran blinkene skal rettes opp, tønner og annet utstyr skal ut, standplassene skal demonteres, bordplatene flyttes til møterommet og understellene bæres ut og safe skal flyttes. Alt i løpet av noen kveldstimer.

Vi setter i gang pølsekokeren slik at det blir litt å tygge på i løpet av kvelden.  

Vi gleder oss til å se en ivrig dugnadsgjeng.