Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Det er ikke enkelt å drive en klubb som vår når vi ikke kan tilby treningskvelder. For nye medlemmer blir det helt umulig. Kravet om 6 måneders medlemskap før en kan søke om å kjøpe eget utstyr er ikke vanskelig å fylle, men kravet om aktivitet er blitt helt umulig i dagens situasjon. Vi har ingen indikasjoner på hvor lenge vi må holde banene stengt for organisert trening. Tiden går raskt mot utesesongen og ute er det enklere å holde…

Les mer Les mer

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Fortsatt forbud mot å arrangere trening for voksne

Aurskog – Høland kommune opprettholdt forbudet mot å arrangere treninger for voksne. I møtet i kommunen i går (7/12-20) ble det ikke gjort endringer i covid19 – forskriften som vedrører trening for voksne. Inntil videre må vi derfor fortsatt avlyse all organisert trening i klubben. Det er fortsatt lov med egentrening. Aktive skyttere kan ta en prat med leder eller nestleder i klubben for å diskutere mulighetene til å finne praktiske løsninger. Det er mulig å skyte på Grasåsen (plinkestativ er…

Les mer Les mer

Hjertestarter

Hjertestarter

Klubben forbereder seg til en tid der vi kan samles til ny dyst på skytebanen. For en god stund siden vedtok styret at vi skulle anskaffe hjertestarter til bana vår på Burhol. Nå er den på plass.Styrets leder og nestleder har i kveld montert hjertestarteren på veggen i oppholdsrommet. Den henger ved siden av nødplakaten over blikkboksen til venstre for døra inn til standplassen. Hjertestarteren er klar til bruk og må du bruke den tar du den ned fra stativet,…

Les mer Les mer

Når kan vi starte opp igjen med organisert trening?

Når kan vi starte opp igjen med organisert trening?

Alle ønsker vi svar på spørsmålet i overskriften, men ingen kan svare på det. Ingen av oss ønsker smitte og ingen av oss ønsker å bidra til smitte. Aurskog-Høland kommune har med god grunn begrenset de aller fleste mulighetene til organisert aktivitet. Bare barn har noen unntak.Formannskapet i kommunen skal diskutere tiltakene i et møte den 7. desember. Vi vil følge med på hva som legges ut på kommunens hjemmesider og forholde oss til de retningslinjer som gis der.Inntil videre…

Les mer Les mer

Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Aurskog – Høland kommune har innført lokale bestemmelser for å hindre spredning av covid-19. Dette berører blant annet våre organiserte treninger som må avlyses inntil videre. Teksten nedenfor er hentet fra kommunens hjemmeside. Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år, og idrettshaller for disse kan benyttes.

Vipps endrer seg og det berører oss.

Vipps endrer seg og det berører oss.

Vi har benyttet en tjeneste som heter Vipps go, men denne tjenesten blir lagt ned. Alternativet som vi tilbys ser ut til å bli dyrere og lager merarbeid for oss. Vi går derfor tilbake til den gamle løsningen med vippsnummer. Du må da selv legge inn beløpet du skal betale. Det snakkes om at det skal lages kategorier i løsningen og da bes du også velge hvilken kategori beløpet tilhører. Den løsningen vi har nå vil fungere ut november, men vi…

Les mer Les mer

Vil du skyte, men kan ikke delta på treningskveldene?

Vil du skyte, men kan ikke delta på treningskveldene?

Ikke alle våre medlemmer har mulighet til å delta på de organiserte treningskveldene. Det kan være at en av gode grunner er redd for smitte, en må på jobb eller helt andre ting som gjør det vanskelig å komme.  Styret i klubben har et ønske om at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å utøve sin idrett i trygge og gode rammer samtidig som vi vet at enkeltmedlemmer er forhindret fra å delta på de kveldene vi har satt…

Les mer Les mer