Snart starter sesongen innendørs

Siste treningsrunde på Grasåsen er tirsdag 13.september (klokken 18:00) og det skytes presisjon.
Torsdag 22.september skyter vi inne på Burhol og starter klokken 18:30. Første kvelden inne skyter vi felt. Videre ut over høsten skyter vi også presisjon og NAIS innendørs. Fortsatt er det annen hver tirsdag og annen hver torsdag som er treningskveldene. 


Det er behov for å gjøre en del tiltak på Burhol for å sikre at vi fortsatt får lov til å skyte der. Blant tiltakene er tregulv bak standplassene og ny inngangsdør. Styret vil møtes i nær framtid og vil etter møtet ha en bedre oversikt over tiltakene. Det vil bli en eller to dugnader i løpet av høsten for å oppgradere og vedlikeholde banen. Dugnad(er) vil bli annonsert på hjemmesiden så snart tidspunkt er bestemt.