Krav om bruk av briller for å beskytte øynene innføres fra og med 1.august 2022

I regelverket som trer i kraft 1.august har det nå kommet et nytt krav:

«Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.»

Utfyllende regler finner du på skyting.no . Der finner du også forklaring på hvor du finner startkort og også mange andre nyttige opplysninger.