Vil du prøve deg som standplassleder?

På treningskveldene er vi helt avhengig av standplassledere. Ingen standplassleder = ingen skyting. Å lede standplassen gir deg god mulighet til å bli bedre kjent med de andre skytterne og det er en hyggelig oppgave. Med flere standplassledere blir heller ikke oppgaven for stor da det blir få vakter gjennom et år. Vi har gjennom tiden noe naturlig avgang enten det skyldes nye jobboppgaver, helse eller andre ting. 
Nye standplassledere får være med en som er erfaren fram til hun/han føler seg klar til å ta oppgaven alene (det er alltid hjelp å få).

Har du lyst til å prøve deg så ta gjerne en prat med en av oss som allerede er standplassleder, da får du vite mer om oppgavene. Det er ikke vanskelig.

Du må ha våpenkort for pistol eller revolver for å ta denne oppgaven.