Ny våpenlov

Den 1.juni 2021 trer den nye våpenloven i kraft. Den medfører endringer for alle som vil kjøpe eller eie våpen. Noen våpen blir gjort ulovlige og det er en overgangsfrist for å avhende disse på godkjent måte. Våpenloven omhandler ikke bare skytevåpen, men også kniver, spretterter, selvforsvarsspray som for for eksempel pepperspray også videre. 

Noe som er bra for oss som skyter med pistol og revolver er at den nye loven gir bedre muligheter til de unge skytterne når det gjelder å anskaffe eget våpen til trening og konkurranse.
Det blir også stilt mer konkrete krav til aktivitet før du kan søke om våpen.

Den nye loven kan leses på nett blant annet hos politiet. Følg gjerne denne linken for å komme til hjemmesiden deres.