Søknad

Søknad

Hvordan fyller du ut søknaden og hvilke vedlegg må følge med?

På politiets hjemmeside ligger det forklaring på saksgangen når du søker om våpen. Følg denne linken: Søke om våpentillatelse

For å søke første gang må du kunne dokumentere at du har våpenskap (kopi av kvittering, eller et bilde av skapets serienummer skal holde), dokumentasjon på gjennomført sikkerhetskurs og aktivitet i klubben. Det må legges ved dokumentasjon på minimum 10 deltakelser på trening eller konkurranser siste 6 måneder.

Du må ha dokumentasjon fra klubben (eget skjema) for hvert våpen du søker. Søker du for andre (eller senere) gang må du også sende med dokumentasjon fra klubben.
Aktivitet i klubben kan attesteres av en i styret, men du er selv ansvarlig for å skaffe og vise dokumentasjon på aktiviteten overfor den som skal attestere.

 
Eksempel på søknad

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på vedlegg

Det over er bare eksempler som viser hvordan du fyller ut skjemaene, husk at du må skrive inn dine egne opplysninger om både deg selv og hva du søker på i de skjemaene du skal sende inn. Fyll inn de feltene som er merket med rosa i eksemplene med dine egne opplysninger.
Du må ha ett søknadsskjema og ett vedlegg for hvert våpen du søker på.

Nedenfor finner du vedlegget som skal stemples og underskrives av en i klubbens styre og som må følge søknaden. I den ene er klubbnavnet allerede satt inn. Den andre er uten klubbnavn slik at du kan benytte den hvis du søker i annen klubb enn Bjørkelangen pistolklubb.

Vedlegg med klubbnavn

Vedlegg uten klubbnavn