Søknad

Søknad

Hvordan fyller du ut søknaden og hvilke vedlegg må følge med?

For å søke første gang må du kunne dokumentere at du har våpenskap (kopi av kvittering, eller et bilde av skapet bør holde), dokumentasjon på gjennomført sikkerhetskurs og aktivitet i klubben. Du må også ha dokumentasjon fra klubben (eget skjema) for hvert våpen du søker. Søker du for andre (eller senere) gang må du fortsatt sende med dokumentasjon fra klubben.

 
Eksempel på søknad

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på vedlegg

Det over er bare eksempler som viser hvordan du fyller ut skjemaene, husk at du må skrive inn dine egne opplysninger om både deg selv og hva du søker på i de skjemaene du skal sende inn. Fyll inn de feltene som er merket med rosa i eksemplene med dine egne opplysninger.
Du må ha ett søknadsskjema og ett vedlegg for hvert våpen du søker på.

Nedenfor finner du vedlegget som skal stemples og underskrives av en i klubbens styre og som må følge søknaden. I den ene er klubbnavnet allerede satt inn. Den andre er uten klubbnavn slik at du kan benytte den hvis du søker i annen klubb enn Bjørkelangen pistolklubb.

Vedlegg med klubbnavn

Vedlegg uten klubbnavn