Regnskapsrapport 2019

Regnskapsrapport 2019

Regnskapet er gjennomgått av et medlem uten tilknytning til styret. Det ble ikke gjort noen merknader til regnskapet.
Alle tall vil være tilgjengelig for årsmøtet.

Dette er hovedtallene i regnskapet:

       
  Utgifter -304 326,56  
       
  Inntekter 444 009,96  
       
  Resultat 139 683,40  
       
       
       
       
Inntekter      
  Medlemskontingent 2018 187 762,06
  Medlemskontingent 2019 218 498,90
  Grasrotandel 18 134,16
  Kontantkasse   3 794,75
  VIPPS   13 801,34
  Annet   2 018,75
      444 009,96
       
       
Utgifter      
  Dugnad   -4 385,28
  Kurs   -9 817,87
  Brus   -1 314,97
  Forbruksmateriell -19 128,78
  Ammo   -10 059,17
  Strøm    -35 034,01
  postboks   0,00
  Husleie   -40 000,00
  Bankgebyr   -140,00
  Forsikring   -4 587,00
  Nytt utstyr   -46961,90
  NSU   0,00
  Grasåsen   -32 431,00
  NSF   -83 625,00
  ASK   -9 500,00
  Annet   -7 341,58
      -304 326,56