Referat fra årsmøtet 2021

Referat fra årsmøtet 2021

Du kan laste ned referatet ved hjelp av denne linken: 

 Referat Årsmøte 2021