Styret

Styret i Bjørkelangen Pistolklubb består av følgende:

Formann  –  Thomas Magnussen
Nestformann  – Sigbjørn Næss
Sekretær  –  Tora Vinterli Hoel
Kasserer  –  Cathrine Fjeld
Styremedlem 1  –  Jens Odden
Styremedlem 2  –  Stian Bjørn-Larsen

Andre verv:
Sikkerhetsansvarlig  – Følger Formann-vervet
Medlemsansvarlig  -Følger Kasserer-vervet
Webansvarlig  –  Egen webmaster. Send e-post gjennom sekretær
Våpenansvarlig  – Følger Styremedlem 1-vervet
Materialforvalter  –  Følger Styremedlem 2-vervet

Kursansvarlig  –  Thomas Magnussen
Oppmann Presisjon  –
Oppmann Felt  –  Tora Vinterli Hoel
Oppmann Dyn.Sportsskyting  –  Joakim Gulbrandsen
Oppmann Svartkrutt  –  Tom VG Nilsen
Oppmann Metallsilhuett  –  Runar Fjellhaug
Valgkomité  – Jesper Maj Larsen
Valgkomité  – OJ