Styret

Styret

Styret i Bjørkelangen Pistolklubb består av følgende:

Formann  –  Stig Løkke-Sørensen
Nestformann  – Geir Harald Ingvaldsen
Sekretær  –  Tom Vidar Grasmo Nilsen
Kasserer  –  Hilde Ingvaldsen
Styremedlem 1  –  Simen Næss
Styremedlem 2  –  Harald Gjermundshaug

Andre verv:
Sikkerhetsansvarlig  – Følger Formann-vervet
Medlemsansvarlig  -Følger Kasserer-vervet
Webansvarlig  – Send e-post gjennom sekretær
Våpen og material ansvarlig  – Følger Styremedlem 1-vervet
Leder for standplassledere  –  Følger Styremedlem 2-vervet

Kursansvarlig  –  Stig Løkke-Sørensen
Oppmann Presisjon  –
Oppmann Felt  –  Tora Vinterli Hoel
Oppmann Dyn.Sportsskyting  –  Joakim Gulbrandsen
Oppmann Svartkrutt  –  Tom Vidar Grasmo Nilsen
Oppmann Metallsilhuett  –  Runar Fjellhaug
Valgkomité  – Jesper M Larsen (leder), Rune Andersen og Sigbjørn Næss