Styret

Styret

Styret i Bjørkelangen Pistolklubb består av følgende:

Styreleder  –  Stig Løkke-Sørensen (valgt for ett år i 2021)
Nestleder  – Geir Harald Ingvaldsen (valgt for to år i 2021)
Sekretær  –  Tom Vidar Grasmo Nilsen (valgt for to år i 2021)
Kasserer  –  Hilde Ingvaldsen (valgt for to år i 2020)
Styremedlem 1  –  Slawomir P. Sternal (valgt for to år i 2021)
Styremedlem 2  –  Harald Gjermundshaug (valgt for to år i 2020)

Andre verv:
Sikkerhetsansvarlig  – Følger Styreleder-vervet
Medlemsansvarlig  -Følger Kasserer-vervet
Webansvarlig  – Send e-post gjennom sekretær
Våpen og material ansvarlig  – Følger Styremedlem 1-vervet
Leder for standplassledere  –  Følger Styremedlem 2-vervet

Kursansvarlig  –  Stig Løkke-Sørensen
Oppmann Dyn.Sportsskyting  –  Stig Pedersen
Oppmann Svartkrutt  –  Tom Vidar Grasmo Nilsen
Valgkomité  –