Skytegrener BPK

Skytegrener BPK

Klubben er medlem i følgende særorganisasjoner:

NSF – Norges skytterforbund
Vi praktiserer mest feltskyting under NSF. Kontaktperson Stig Løkke-Sørensen (formann). Vi skyter inne på Burhol om vinteren og ute på Grasåsen på sommeren.

DSSN – Dynamisk Sportsskyting Norge
BPK har en undergruppe som praktiserer DSS. Oppmann for gruppa er Joakim Gulbrandsen. Det skytes DSS både på Grasåsen, Burhol og på eget anlegg på Setskog ved arrangement.

NSU – Norsk Svartkrutt Union
Oppmann for gruppa er Tom Vidar Grasmo Nilsen. Det skytes svartkrutt på Grasåsen hele året.

NMF – Norsk Metallsilhuettforbund
Gruppa er for tiden inaktiv. En del medlemmer som skyter på eget initiativ, men det er ingen organisert trening.

Ønskes kontakt med oppmenn, send e-post til post@bjorkelangenpk.no