Skytegrener BPK

Klubben er medlem i følgende særorganisasjoner:

NSF – Norges skytterforbund
Vi praktiserer mest feltskyting under NSF. Kontaktperson Thomas Magnussen (formann). Vi skyter inne på Burhol om vinteren og ute på Grasåsen på sommeren.

DSSN – Dynamisk Sportsskyting Norge
BPK har en undergruppe som praktiserer DSS. Oppmann for gruppa er Joakim Gulbrandsen. Det skytes DSS både på Grasåsen, Burhol og på eget anlegg på Setskog ved arrangement.

NSU – Norsk Svartkrutt Union
Gruppa har vært inaktiv i en del år, men nå ser det ut til at interessen er økende igjen. Oppmann for gruppa er Tom VG Nilsen. Det skytes svartkrutt på Grasåsen hele året.

NMF – Nors Metallsilhuettforbund
Gruppa er inaktiv, men det er ønskelig å få denne igang igjen. Det er endel medlemmer som skyter på eget initiativ, men det er ingen organisert trening.

Ønskes kontakt med oppmenn, send e-post til post@bjorkelangenpk.no