Priser

Årskontingent: 950,-
Dette inkluderer medlemsskap i NSF

Skyteavgift: 0,-
Inkluderer skivemateriell, lapper og evt leie av våpen.

Ammunisjon:
50 skudd 22LR, 50,-

Sikkerhetskurs: 900,-
Inkluderer ammunisjon, skiver o.l. De som tar sikkerhetskurs hos oss må også være medlemmer i et år.

Se FAQ for mer info

Øvrige kurs:
Ta kontakt for informasjon.