Priser

Årskontingent: 850,-
Dette inkluderer medlemsskap i NSF

Skyteavgift: 50,-
Inkluderer skivemateriell, lapper og evt leie av våpen.

Ammunisjon:
50 skudd 22LR, 50,-
50 skudd 9mm, 150,-

Sikkerhetskurs: 1150,-
Inkluderer ammunisjon, skiver o.l.

Se FAQ for mer info

Øvrige kurs:
Ta kontakt for informasjon.