Priser

Priser

Årskontingent: 950,- kroner
Dette inkluderer medlemskap i NSF.

Kontingenten betales via «Min idrett»

Side-medlemskap (dersom du allerede er medlem i NSF): 600,- kroner

Treningsavgift for medlemmer er inkludert i årskontingenten og
inkluderer skivemateriell, lapper og eventuell leie av våpen. Det forutsettes at medlemmene deltar på oppsatte dugnader.

Treningsavgift for gjester: 50,- kroner

Ammunisjon:
50 skudd .22LR, 50,- kroner
30 skudd .22LR, 30,- kroner
Ønsker du å kjøpe hele esker (500 eller mer) finner du riktig pris når du bruker VIPPS for å betale. Husk at du må bruke «Kjøp og betal» ikke noen av de andre alternativene.

Sikkerhetskurs: 1950,- kroner
Dette inkluderer medlemskap i klubben inneværende år, ammunisjon som brukes på kurskveldene, skiver og annen nødvendig rekvisita.

Øvrige kurs:
Ta kontakt for informasjon.