Priser

Priser

Årskontingent: 950,- kroner
Dette inkluderer medlemskap i NSF.

Kontingenten betales via «Min idrett»

Side-medlemskap (dersom du allerede er medlem i NSF): 600,- kroner

Treningsavgift for medlemmer er inkludert i årskontingenten og inkluderer  skivemateriell, lapper og eventuell leie av våpen. Det forutsettes at medlemmene deltar på oppsatte dugnader.

Ammunisjon og brus ligger inne som varer i VIPPS og du finner prisene der.
Du kan skanne QR-koden som henger flere steder på Burhol eller søke oss opp på Bjørkelangen pistolklubb. Vårt VIPPS-nummer er 136705.

Sikkerhetskurs: 1950,- kroner
Dette inkluderer medlemskap i klubben inneværende år, ammunisjon som brukes på kurskveldene, skiver og annen nødvendig rekvisita.