Priser

Årskontingent: 950,- kroner
Dette inkluderer medlemskap i NSF

Side-medlemskap (dersom du allerede er medlem i NSF): 600,- kroner

Treningsavgift for medlemmer: 0,-
Inkluderer skivemateriell, lapper og evt leie av våpen.

Treningsavgift for gjester: 50,- kroner

Ammunisjon:
50 skudd .22LR, 50,- kroner
30 skudd .22LR, 30,- kroner
Ønsker du å kjøpe hele esker (500 eller mer) med skudd avtaler du dette med standplassleder og betaler i henhold til priser som oppgis på eget oppslag.

Sikkerhetskurs: 1000,- kroner
Inkluderer ammunisjon, skiver o.l.
For å ta sikkerhetskurs hos oss må du også melde seg inn i klubben. Dette koster 950,- kroner.

Se FAQ for mer info

Øvrige kurs:
Ta kontakt for informasjon.