Kurs

Kurs

Dette er noen av kursene vi tilbyr i klubben:

  • Sikkerhetskurs NSF. (Neste kurs er planlagt holdt 16-17 september 2019)
  • Godkjenningskurs nye skyttere IPSC
  • PPC-kurs

Informasjon om kurs
Sikkerhetskurs NSF skal være gjennomført av alle medlemmer i Bjørkelangen Pistolklubb. Gjennomført kurs gir alle medlemmene et godt grunnlag for sikker opptreden på våre baner. Kurset gir en god innføring i skyteteknikk og de forskjellige programmene klubben skyter. Politiet krever kopi av kursbevis første gangen du søker om tillatelse til å anskaffe våpen.

Godkjenningskurs Nye skyttere IPSC er et kurs du må ta om du vil konkurrere i IPSC.
Dette kurset krever minimum ett års aktivitet som vanlig skytter, eget utstyr som våpen i minimum kaliber 9mm, hylster og magasinholdere, samt ekstra magasiner.

PPC-kurs er noe vi kan arrangere for våre medlemmer med hjelp utenfra. Vi har god kontakt med andre klubber som tilbyr dette i OK kjøreavstand fra Bjørkelangen. Disse har også et av, om ikke det største anlegget for PPC-skyting.

Ta kontakt pr e-post om du ønsker kurs. Se egen side med kontaktinformasjon.

 

All tekst som er understreket og skrevet i kursiv sender deg til sider med mere opplysninger.