Budsjett 2020

Budsjett 2020

Inngående saldo 2020 kr 215 000
   
Inntekter  
Medlemskontingent kr 210 000
Grasrotandel kr 18 000
Vipps (ammo/brus) kr 13 000
Kurs kr 30 000
Annet kr 1 000
Sum Inntekter kr 272 000
   
Driftsutgifter  
Dugnader -kr 5 000
Kurs -kr 10 000
Brus -kr 1 500
Ammo -kr 12 000
Forbruksmateriell -kr 20 000
Strøm -kr 35 000
Postboks -kr 2 000
Husleie -kr 20 000
Forsikring -kr 5 000
Grasåsen -kr 33 000
Norges skytterforbund -kr 84 000
Akershus skytterkrets -kr 10 000
Annet/uforutsett -kr 10 000
Sum driftsutgifter -kr 247 500
   
Investeringer  
Nytt låssystem og alarm Burhol -kr 25 000
Forprosjekt vei + bane Norgesfelt -kr 15 000
Nødlys Burhol -kr 7 000
Parkering Grasåsen -kr 25 000
Strømmåler Grasåsen -kr 10 000
Sum Invisteringer -kr 82 000
   
   
Utgående saldo 2020 kr 157 500